Kompassverkstad

Vi reparerar alla typer av kompasser som går att öppna, vi har reservdelar till de vanligaste fabrikaten.


Vi har även en verkstad med kontrollstation som är godkänd för certifiering av alla typer av kompasser.

Certifieringen resulterar i ett kompass-certifikat som är ett bevis på att kompassen uppfyller myndigheternas krav, kompass-certifikat krävs ombord på komersiella fartyg.